Informacje kontaktowe

Narvi Oy

Novitek Maria Grudzińska
ul. T.Kościuszki 27 (bud. C)
85-079 Bydgoszcz
NIP 554 162 70 26

Tel. 52 581 09 35

Mail:  biuro@novitek.com.pl